Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Wyczyść

.

REGULAMIN SKLEPU OLDTOWNSHOP

Sprzedaż produktów sygnowanych logotypem OldTown w sklepie internetowym OldTown Shop pod adresem www.oldtownshop.net prowadzi:

OT Events Ernest Warych
Ul. Brzozowa 1F/1
73-110, Stargard
NIP PL8542348749 
REGON 321247568

Kontakt jest możliwy poprzez: 
e-mail: contact@oldtownshop.net 
telefon: (+48) 518 423 724 


§ DEFINICJE

 1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

 2. ORGANIZATOR – organizator wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych, którym jest Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych "OldTown"

 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w OldTown Shop umożliwiający utworzenie Konta. 

 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w OldTown Shop umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

 5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym OldTown Shop, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w OldTown Shop. 

 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez OldTown Shop za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w OldTown Shop. 

 7. PRODUKT – dostępna w OldTown Shop rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a OldTown Shop. 

 8. AKREDYTACJA - potwierdzenie umowy zawartej przez Klienta zapewniającej prawo Klienta do udziału w wydarzeniu realizowanego przez Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych "OldTown". W zależności od rodzaju imprezy akredytacja może być imienna tj. uprawniająca do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko zostało zdefiniowane w momencie zakupu lub akredytacja na okaziciela. Akredytacja podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania akredytacji.

 9. IMPREZA - każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych "OldTown", na które Akredytacje są dystrybuowane za pośrednictwem sklepu internetowy OldTown Shop.

 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Akredytacji z OldTown Shop. 

 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

 12. REGULAMIN IMPREZY – regulamin konkretnego wydarzenia udostępniony na stronie wydarzenia i w opisie Akredytacji

 13. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy OldTown Shop dostępny pod adresem internetowym: www.oldtownshop.net 

 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Akredytacji zawierana albo zawarta między Klientem a OldTown Shop za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 15. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§ PROCES ZAKUPOWY

 1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oldtownshop.net. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary lub Akredytacje do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie OldTown Shop. 

 2. Na witrynie OldTown Shop możliwe jest dokonywanie zakupów jako zarejestrowany Klient bądź jako Gość. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w OldTown Shop, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie OldTown Shop, dodanie Towaru lub Akredytacji do koszyka i zatwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w OldTown Shop, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru lub Akredytacji do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru lub Akredytacji oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. 

 3. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien: 

  1. określić sposób dostawy 

  2. określić sposób płatności 

  3. potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji, a także całkowitą cenę Towarów (koszty dostawy) – poprzez kliknięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty”. 

 4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt c, jest równoznaczne ze złożeniem OldTown Shop przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. 

 5. Złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem. OldTown Shop zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Klienta, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od OldTown Shop wykonanie umowy zgodnie ze złożoną ofertą zawarcia umowy sprzedaży okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

 6. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3 pkt c, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji bądź procesu zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia). 

 7. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a OldTown Shop dochodzi z chwilą akceptacji przez OldTown Shop otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. 
§ CENA

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR). 

 2. Ceny podane na stronie są cenami brutto. 

 3. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od miejsca i wybranej formy dostawy. 

 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez OldTown Shop zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. 

 5. OldTown Shop zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 


§ PŁATNOŚĆ

 1. OldTown Shop umożliwia następujące sposoby płatności: 

  1. system Przelewy24 

  2. system PayPal
  3. przelew na rachunek bankowy (przedpłata) 

 2. Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia. 

 3. Serwis Przelewy24.pl i PayPal umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Klient automatycznie zostaje przekierowany do systemu Przelewy24.pl lub PayPal. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl (http://www.przelewy24.pl/cms,66,przelewy_karty_przekazy.htm) 

 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy odbywa się na zasadzie przedpłaty (jako płatność z góry) na numer konta: 05 2530 0008 2024 1036 0714 0002. Klient otrzymuje także dane konta bankowego i tytuł przelewu (numer zamówienia) w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia 

 5. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 oraz PayPal zapłata powinna być dokonana w momencie składania zamówienia, a w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia. 

 6. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności Klient ponosi koszty z tym związane. Koszty te obejmują w szczególności opłaty i prowizje, którymi OldTown Shop zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności. 

 7. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni robocze od akceptacji zamówienia przez OldTown Shop, OldTown Shop ma prawo odstąpić umowy sprzedaży. 


§ DOSTAWA

 1. OldTown Shop przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary lub Akredytacje poprzez notyfikację z systemu płatności (w przypadku systemu przelewy24 lub PayPal) bądź wpływ należności na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy). 

 2. Akredytacja jest wysyłana formą elektroniczną, na e-mail podany przez Klienta w ciągu 3 dni od zaakceptowania płatności, w formie potwierdzenia Zamówienia. Na potwierdzeniu Zamówienia widnieje numer referencyjny (numer Zamówienia), które wraz z danymi osobowymi posiadacza Akredytacji i osób do niej wpisanych upoważniają do wejścia na Impreza.

 3. Sposób dostawy Towarów oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia. 

 4. Możliwe sposoby dostawy Towarów na terenie Polski to: 

  1. odbiór osobisty na Imprezach OldTown 

  2. przesyłka polecona (w przypadku wagi zamówienia nie przekraczającej 2 kg) 

  3. paczka pocztowa 

  4. kurier DPD 

 5. Możliwe sposoby dostawy Towarów na terenie Europy to: 

  1. przesyłka polecona 

  2. kurier TNT 

  3. usługa Global Poczty Polskiej 

 6. Możliwe sposoby dostawy Towarów na pozostałe kraje: 

  1. usługa Global Poczty Polskiej 

 7. Odbiór osobisty na Imprezach OldTown jest bezpłatny i możliwy jest tylko dla zaakredytowanych uczestników Imprez OldTown. W momencie akredytacji Klient otrzyma paczkę ze swoim zamówieniem. 

 8. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz miejsca wysyłki. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie 

 9. Orientacyjna tabela kosztów dostawy

 

Polska

Europa

Reszta Świata

List polecony

11 PLN

52 PLN / 13 EUR

 

Global Expres

 

68 PLN / 17 EUR

68 PLN / 17 EUR

Kurier

18,50 PLN

27 EUR

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. OldTown Shop zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie maksymalnie 3 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji. 

 2. Jeśli z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę za przesyłkę tylko jeden raz. 

§ ZASADY ZAKUPU, WYMIANA, ZWROTY I REKLAMACJE AKREDYTACJI

 1. Przed zakupem Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Imprezy na które wystawiony jest akredytacja odbywa oraz niniejszym Regulaminem. Poprzez zakup akredytacji uczestnik akceptuje owe regulaminy.

 2. Ceny Akredytacji mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Akredytacji.

 3. W przypadku Akredytacji imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Akredytacji imiennej z danymi dysponenta tej Akredytacji. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Akredytacji różnią się od danych dysponenta Akredytacji, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na które została zakupiona Akredytacja. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na Akredytacji imiennej. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt pod adresem mailowym contact@oldtownshop.net, a także wypełnienie oświadczenia odsyłanego przez OldTown Shop po takiej deklaracji. Zmiana danych możliwa jest tylko raz, jedynie przez właściciela Akredytacji.

 4. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Akredytacji albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

 5. Akredytacja nie może być wykorzystywana do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Organizatora.

 6. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), biorąc pod uwagę, że Organizator świadczy usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzień lub okres świadczenia usługi, nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.

 7. W przypadku odwołania, zmiany charakteru, czasu lub miejsca Imprezy, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Imprezy. Dodatkowo Klienci mogą otrzymać tę informację e-mailem.

 8. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot kwoty zamówienia. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje Impreza), Klientowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane.

 9. W przypadku niektórych Imprez, Akredytacje mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” lub „Rozszerzonego Pakietu”. W ramach Pakietu, Akredytacja jest sprzedawana łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety.

§ WYMIANA, ZWROTY I REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem OldTown Shop, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. 

 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie OldTown Shop oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Forma oświadczenia zostanie przesłana na podany adres e-mail po wypełnieniu powyższego formularza. 

 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie OldTown Shop przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta: 

  1. Klient powinien odesłać Towar na adres OldTown Shop, Al. Piastów 74/5U, 70-326 Szczecin, Polska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient. 

  2. OldTown Shop zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta bądź dowodu jego odesłania 

  3. OldTown Shop zwróci Klientowi należność za koszty dostarczenia Towaru stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki 

  4. OldTown Shop zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

  5. OldTown Shop może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia OldTown Shop dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

 7. Prawo odstąpienia, o którym mowa, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 8. OldTown Shop ma obowiązek dostarczyć Klient Towar wolny od wad. 

 9. OldTown Shop jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

 10. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji Klient może wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu na adres: OldTown Shop, Al. Piastów 74/5U, 70-326 Szczecin, Polska. 

 11. W formularzu reklamacyjnym Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań OldTown Shop. 

 12. Możliwe sposoby rozpatrzenia reklamacji to: 

  1. wymiana Towaru na nowy, 

  2. naprawa Towaru; 

  3. obniżenie ceny, 

  4. odstąpienie od umowy 

 13. Czas rozpatrzenia reklamacji, wraz z powiadomieniem Klienta to 14 dni od momentu złożenia reklamacji. W przypadku naprawy czas może się wydłużyć w zależności od rodzaju zgłoszonej niezgodności. 

 14. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów. 

 15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi OldTown Shop. 

 16. W przypadku reklamacji na korzyść Klienta o zwrot płatności, zostanie on dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 17. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta OldTown Shop zwraca także koszty dostarczenia Towaru w procesie reklamacji stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki. 

 18. Gdy reklamacja jest rozpatrzona niezgodnie z wolą Klienta, Klient ma prawo złożyć odwołanie do reklamacji. 

 19. OldTown Shop informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

 20. OldTown Shop informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).